بایدها و نبایدهای پاک کردن شیشه پنجره

با گذشت زمان، آلودگی بارندگی و … روی شیشه های پنجره جمع شده که هم تا حدی مانع وضوح دید و هم ورود نور خورشید به خانه می شود. پاک کردن شیشه ها کاری نسبتاً سخت و خسته کننده ای است و اغلب همه ما برای انجام، آن را به تعویق می ‌اندازیم. اما اگر […]